Ook voor een actieve vakantie bent u in de Alentejo op de juiste plaats. De regio biedt u diverse actieviteiten